Voorwoord jaarbericht 2019

Samen werken aan een veilig Twente. Dat is waar Veiligheidsregio Twente voor staat. We zetten ons daar met alle medewerkers en samenwerkingspartners dag in dag uit voor in, met veel passie hoewel het werk zeker niet altijd ‘leuk’ is. Collega’s van brandweer, politie, ambulance, GHOR, bevolkingszorg, crisiscommunicatie en informatiemanagement. De lijnen in Twente zijn kort waardoor incidenten snel en efficiënt aangepakt en bestreden worden. Mede daardoor is het aantal grote incidenten en de gevolgen daarvan afgelopen jaar gelukkig weer beperkt gebleven.

Incidenten
Het meest opvallende incident in 2019 was de landelijke storing bij KPN waardoor het alarmnummer 1-1-2 enige uren niet bereikbaar was. Hulpdiensten in Twente hebben snel afstemming met elkaar gehad waardoor zij, ondanks de omstandigheden, de optimale hulp konden bieden.
 
Ook in 2019 was er weer sprake van extreme droogte. Twente is één van de droogste gebieden in Nederland. Dit vroeg een continue alertheid van het Waterschap, de brandweer en andere partners. Maar ook van u als inwoner. Zo hebben we samen grote branden in de natuur kunnen voorkomen.

Ondermijning
Een ander al langer lopend veiligheids-issue is ondermijning. Ook in Twente.  De risico’s voor een ieder zijn steeds meer bekend. Hennepplantages zijn illegaal maar leveren ook brandgevaar op! In 2019 hebben gemeenten, politie, belastingdienst en andere betrokkenen mooie resultaten geboekt in de aanpak van ondermijning. Mede dankzij de signalen die binnengekomen zijn van alerte inwoners.
Altijd voorbereid
Een taak van de crisisorganisatie is het voorkomen van rampen en crises. We zien dat de samenleving snel en ingrijpend verandert. En daarmee ook de oorzaken van crises veranderen. Zo biedt de digitalisering van de samenleving veel nieuwe kansen. Maar helaas komen er met deze kansen ook nieuwe risico’s bij. Cybercrime kan ons allemaal treffen. Als veiligheidsregio bereiden we ons daar vanzelfsprekend op voor. We zorgen dat onze mensen altijd goed opgeleid en getraind zijn.

Tenslotte
Ik nodig u uit kennis te nemen van de informatie in dit jaarbericht, waarvan de cijfers voor zich spreken. En natuurlijk mag u erop rekenen dat ook in 2020 de Veiligheidsregio Twente zich weer 24 uur per dag, 7 dagen per week zal inzetten voor de veiligheid in onze regio. En zoals gezegd, dat doen ze niet alleen, ook u speelt hierin een belangrijke rol.

‘Noaberschap’ werkt, ook als het om veiligheid gaat. Dat vinden we in Twente vaak vanzelfsprekend, maar het verdient een groot compliment aan iedereen die daaraan een bijdrage levert, professionals en inwoners!
Onno van Veldhuizen
Voorzitter Veiligheidsregio Twente