Veiligheidsregio Twente

Jaarbericht 2019

Als voorzitter van Veiligheidsregio Twente kan ik zeggen dat ik erg trots ben op de samenwerking tussen onze organisatie, bedrijven, instellingen en inwoners. Samen werken we echt aan een veilig Twente. Ieder pakt zijn rol en samen bereiken we veel. 

Voorwoord jaarbericht 2019

De cijfers en feiten van 2019

In het jaarbericht leest u wat Veiligheidsregio Twente met haar partners heeft gedaan om een veilig Twente te realiseren

en ook wat u het komende jaar van ons kunt verwachten.

Klik op onderstaande afbeeldingen voor de factsheets.

Veiligheidsregio Twente

Brandweer Twente

GHOR Twente

Platform Integrale Veiligheidszorg